B e r b e r o f f

Образователни филми

Документалната серия от пет видеа ” Картини от една изложба” е посветена на галерийната дейност и онагледява основните етапи и роли, свързани с подготовката на една изложба. Тя е осъществена от галерия „Лоранъ“, с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“.

Първата част от поредицата е посветена на концепцията и планирането.

Сценарий и концепция: Елисавета Станчева

Продуцент: Лаврен Петров 

Камера и монтаж: Ясен Харалампиев

С участието на: д-р Анжела Данева, Елисавета Станчева, Лаврен Петров, Мария Филипова

Втора част от поредицата е посветена на подготовката на експонатите, участващи в изложбата.

Сценарий и концепция: Елисавета Станчева

Продуцент: Лаврен Петров 

Камера и монтаж: Ясен Харалампиев

С участието на: Анатоли Михайлов, Лаврен Петров, Любомир Рангелов

Трета част от поредицата е посветена на логистиката, необходима за осъществяването на една излоба.

Сценарий и концепция: Елисавета Станчева

Продуцент: Лаврен Петров 

Камера и монтаж: Ясен Харалампиев

С участието на: Елисавета Станчева, Лаврен Петров

Четвърта част от поредицата е посветена на създавването на текст към изложбата, визуална концепция и комуникация.

Сценарий и концепция: Елисавета Станчева

Продуцент: Лаврен Петров 

Камера и монтаж: Ясен Харалампиев

С участието на: Елисавета Станчева, Марияна Аврамова, Зорница Василева

Петата част от поредицата е посветена на реденето на картините и откриването на изложбата.

 

Сценарий и концепция: Елисавета Станчева

Продуцент: Лаврен Петров 

Камера и монтаж: Ясен Харалампиев

С участието на: Елисавета Станчева, Марияна Аврамова, Зорница Василева

 

 

Scroll Down
Bottom Reached