B e r b e r o f f

Виртуалната изложбата “Идилии” е част от проекта “Картини от една изложба. Христо Берберов (1875 – 1948)”, иницииран от галерия „Лоранъ”, съвместно с център „Българо-европейски културни диалози“ на Нов български университет и фондация „Цанко Лавренов“ и реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Куратор на изложбата е Марияна Аврамова. „Идилии” виртуална изложба „Идилии” е първата изложба от проекта „Отзвуци. Христо Берберов (1875 – 1948) и неговото наследство”. Той се реализира от 2019 г. във връзка със 145-ата годишнина от рождението на българския художник Христо Берберов по инициатива на галерия „Лоранъ”, съвместно с център „Българо-европейски културни диалози“ на Нов български университет и фондация „Цанко Лавренов“. Ръководител на проекта е д-р Анжела Данева. Тази изложба, която ще бъде само виртуална, поставя началото на поредица от събития, основен акцент сред които е организирането на голяма представителна изложба и няколко съпътстващи експозиции в началото на 2022 година. В процеса на работа проектът бе последователно допълнен и доразвит с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ с нови дейности, обобщени в проекта „Картини от една изложба. Христо Берберов (1875 – 1948)” – нов етап в процеса на надграждане и обогатяване на знанията за художника и неговото творчество чрез използването на съвременни дигитални технологии, социални мрежи и интернет платформи Facebook и YouTube (създаване на уебсайт, излъчване на стрийминг, образователни лекционни курсове и т.н.) за приобщаване на нови публики. Подготвя се и предстои да бъде издадена двуезична монография, която съдържа текстове на утвърдени изследователи и богат визуален и архивен материал, събиран в последните две години в България и Италия. Художникът е от българските възпитаници на академия „Албертина” в Торино и това е причината в инициативата паралелно да се разгледат и анализират българо-италианските културни диалози от края на ХІХ и началото на ХХ век, представени чрез контактите на живописеца с негови колеги и приятели.

Scroll Down
Bottom Reached