B e r b e r o f f

Людмил Веселинов

Людмил Веселинов е доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Работи в областта на графичния дизайн на книгата и печатните издания.

През 1999г. печели първа награда за плакат на тема „Чисто бъдеще” от „Коалиция 2000”- Център за изследване на демокрацията. От 1996 до 2000г. е стипендиант на фондация „Отворено общество”, София.

През 2008г. защитава дисертационен труд на тема „Ролята и мястото на художника в периодичното печатно издание”. От 2005 г. е редовен докторант в катедра „Книга и печатна графика”, Национална Художествена Академия, където преди това завършва същата специалност като магистър.

От 2004 г. публикува илюстрации към рубриките „Коментари и анализи” на вестник „Дневник” и вестник „Капитал”. Художник е на вестник „Култура”, а от 2005 година работи като художник на вестник „Труд”.

Хоноруван преподавател по "Текст и визия" и "Изкуство на българската книга" в магистърска програма "Преводач-редактор" в СУ "Св. Климент Охридски".

Автор е на графичния дизайн на над сто книги, сред които:
• „Енциклопедия на виното”-ИК „Труд”
• „Боб и метафизика”- „Сиела”
• Българско – английски военен речник”- „Военно издателство”
• „Песен на песните”- „Военно издателство”
• „Православието на война”- „Военно издателство” и др.
• Автор е на новата графична концепция на изданието на Министерство на отбраната ¬– вестник „Българска армия”, както и на специализирания вестник „Живот и здраве”, списание „Литературата”, издание на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”и др.
Автор е на филателните издания:
• „130 години София ¬- столица на България”, включващо пощенска марка, специален илюстрован плик и първодневен печат. Изданието е валидирано през 2009 година.
• „130 години Министерство на вътрешните работи”, включващо пощенска марка и първодневен печат. Изданието е валидирано през 2009 година. Пощенска марка, специален илюстрован плик и първодневен печат на тема „70 години вестник „Труд”. Изданието е валидирано през 2006 година.
• Пощенска марка и специален първодневен печат на тема „Европа – предай нататък”, валидирана през 2005 година.
• „Международен фестивал на маскарадните игри – Сурва 2004”, включващо пощенска марка с винетка в блок-лист, специален илюстрован пощенски плик и първодневен печат, валидирано през 2004 година.
Scroll Down
Bottom Reached