B e r b e r o f f

Идилии

Животът и творчеството на Христо Берберов (1875 – 1948) в по-голямата си част остават малко известни за широката публика. В специализираната литература той често е споменаван в сянката на други имена в българската живопис от края на ХІХ и началото на ХХ век, затова стремежът на проекта е, представяйки ги в пълнота, да открои неговия принос в развитието на нашето изкуство, да заеме своето достойно място.

Идеята и заглавието на настоящата изложба идват от едни от най-известните творби – идилиите – на писателя Петко Тодоров, съгражданин и приятел на Берберов от детските му години, чиито възгледи и търсения са тясно преплетени с българския символизъм и идеите на кръга „Мисъл”.

Във виртуалната ни изложба са включени 10 живописни произведения от най-активния творчески период на художника, обвързани с поетични цитати от споменатите литературни текстове.

Присъщо за платната на Берберов е присъствието на характерни за българската история, бит и култура образи и ценности; персонификации, събирателни за духа на българското Възраждане и следосвобожденска епоха. Това се вижда доста ясно в редица произведения, дори и в пейзажите.

Въпреки че творчеството му изглежда неизменно свързано с класическото и реалистично пресъздаване на теми, сюжети и образи, то не е плод само на съзерцание. Естетически и хармонично издържано, зад него можем да открием и други пластове и смисли. 

Много от произведенията на автора остават без заглавия и датировки и това затруднява работата на изследователите в анализа на това доколко през творчеството му минава скритата нишка на символизма, характерен за периода от края на ХІХ и началото на ХХ век, и в каква степен можем да търсим неговото влияние в работите му в пластическо и съдържателно отношение. 

Изложбата не само представя своя интерпретация и популяризира непознати за широката публика творби, но се опитва да отговори на тези въпроси. 

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

Scroll Down
Bottom Reached