B e r b e r o f f

онлайн АКАДЕМИЯ

Важна част от проекта, отбелязващ 145-годишнината от рождението на художника Христо Берберов, е онлайн академията. В рамките на един септемврийски уикенд, чрез ранообразни и интерактивни формати, нашите лектори ще разяснят интересни теми, свързани с концепцията и планирането на една изложба. Участниците ще се запознаят с процеса на подготовка на експонатите, реализирането на кураторските идеи, дизайна и медиацията - всички етапи, през които преминава работният процес, до постигане на единна завършеност.

Екипът на проекта и галерия „Лоранъ“ отварят записването за онлайн академията. Събитието е със свободен достъп, но се изисква регистрация. Може да заявите своето участие на е-мейл:

Академията се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

ДЕН I - 18.09

БЛОК I _ Дискусионна част
10:00 - 10:15
Откриване

• Програма
• Материали
• Логистика
10:15-10:30
Представяне на проекта

Думи от екипа на “Картини от една изложба”
10:30 - 11:00
Прожекция Видео I:
“Концепция и планиране”

• Прожекция + Дискусия
11:00 - 11:15
ПАУЗА
11:15 - 12:00
Прожекция видео II:
“Логистика”

• Прожекция + Дискусия
12:00 - 13:30
Обедна пауза
БЛОК II _ Лекционна част
13:30 - 14:15
“Иновации - възможност и предизвикателства”
Лекция на Е. Станчева
14:15 - 14:30
Пауза
14:30 - 15:15
“Архивиране, излагане на монументална живопис”
Лекция на Вл. Димитров
15:15 - 15:30
Пауза
15:30 - 16:30
“Работа в двуезична среда - за ролята на преводача”
Лекция на Н. Дейвис
16:30 - 17:00
време за въпроси и дискусия

ДЕН I I - 19.09

БЛОК III _ Дискусионна част
10:00 - 10:15
Въведение

• Програма
• Kратък обзор на темите от предходния ден
10:15-10:30
Прожекция Видео III: “Подготовка на експонатите”

Прожекция + Дискусия
10:30 - 11:00
Прожекция Видео IV: “Подготовка на изложба”

• Прожекция + Дискусия
11:00 - 11:15
ПАУЗА
11:15 - 12:00
Редене и откриване на изложба

• Дискусия
12:00 - 13:30
Обедна пауза
БЛОК IV_ Лекционна част
13:30 - 14:15
“Международно сътрудничество, работа в архив”
Лекция на А. Данева
14:15 - 14:30
Пауза
14:30 - 15:15
“Художествено оформление на изложба”
Лекция на Л. Веселинов
15:15 - 15:30
Пауза
15:30 - 16:00
Заключителна дискусия, връчване на сертификати за участие

лектор

Доктор по теория на изкуството НБУ, БЕКД, УниАрт

лектор

Владимир Димитров

Доктор по изкуствознание НБУ, ИКОМОС, Международната асоциация на критиците на изкуството

лектор

Елисавета Станчева

Изкуствовед, Ръководител на проекти в областта на високите технологии

лектор

Людмил Веселинов

Доктор по изкуствознание, НХА, СУ

Scroll Down
Bottom Reached