B e r b e r o f f

Запознайте се с екипа

Това е екипът по проекта за живота и творчеството на художника Христо Берберов. Може да ги срещнете в архивите, да кръстосват галерии, да разпитват, да пишат и снимат – за да открият повече за художественото наследство на Христо Берберов и да оставят трайно неговият образ и културен принос в паметта ни.

вижте

нашият екип

Център „Българо-европейски културни диалози”

Д-р Анжела Данева

Фондация „Цанко Лавренов”

Лаврен Петров

Фондация „Цанко Лавренов”

Елисавета Петрова

вижте

нашите консултанти и лектори

„Българо-европейски културни диалози”, НБУ

Владимир Димитров

„Българо-европейски културни диалози”, НБУ – консултант на проекта

Доц. д-р Ружа Маринска

галерия „Лоранъ“

Марияна Аврамова
Scroll Down
Bottom Reached