B e r b e r o f f

Елисавета Станчева

Елисавета Станчева е изкуствовед с интереси в областта на графичните изкуства. Има публикации, свързани с рисунките на Константин Щъркелов, отпечатъците на Павел Вълков, фотографиите на Петър Морозов и политическите карикатури на Константин Каменов. В момента за печат се подготвя монографичното ѝ изследване, посветено на художника Теню Пиндарев.

Scroll Down
Bottom Reached